Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L'OFFICIEL 2023] Vì sao ta cần “triển lãm cơ thể” giữa thời đại ai cũng chữa lành?

Trong thời kỳ hậu covid, từ khóa “chữa lành” bắt đầu lên ngôi, kéo theo đó là việc đề cao những giá trị tinh thần. Đi ngược lại, sự phá cách trong triển lãm Ô:The Body of Art sẽ là món ăn lạ và rất mực tân thời trong bối cảnh nghệ thuật cuối năm 2023. 

clothing dress formal wear evening dress adult female person woman fashion

Recommended posts for you