Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L'OFFICIEL 2023] Trung Bảo nói về tiềm năng của "Vocal Expression"

"The Body of Art" không chỉ ở vẻ đẹp dáng hình. Đúng với tên gọi "The Collective Voice Gem", chuỗi tác phẩm của Trung Bảo và Harry Yef hình tượng hoá giọng nói thành đá quý, truyền tải một ý niệm nghệ thuật mới, trừu tượng về cơ thể con người.

purple lighting mineral adult male man person portrait crystal accessories

Recommended posts for you