Pop, Music & Film

8 gợi ý phim ẩm thực nếu bạn mê đắm “Muôn vị nhân gian” của Trần Anh Hùng

Dùng hai từ “cảm hứng” để nói về ẩm thực có vẻ như đã là một cách nói quá cũ kỹ. Nhưng đó vẫn là một sự thật mà không ai có thể chối cãi trước ẩm thực từ xưa đến nay.

adult female person woman male man meal blouse cup dish

Recommended posts for you