Pop, Music & Film

Họa mi nước Anh Adele giành giải Emmy đầu tiên trong sự nghiệp

Adele đã nhận được giải thưởng Emmy đầu tiên cho ca khúc trong chương trình truyền hình "One Night Only", chính thức đạt được EGO trong sự nghiệp!

person human

Recommended posts for you