Pop, Music & Film

Âm nhạc đã truyền cảm hứng cho thời trang như thế nào?

Trong vài thập kỷ qua, âm nhạc đã ảnh hưởng đến thời trang và ngược lại. Hai loại hình nghệ thuật này tự bao giờ đã trở nên khó tách rời. Nhà phê bình nghệ thuật của thế kỷ 19, Walter Pater đã nói: “Tất cả nghệ thuật đều không ngừng hướng tới trạng thái âm nhạc.”
person human art

Tags

Recommended posts for you