Pop, Music & Film

Ẩn ức tính dục: Bước lùi hay bước tiến của phim Art-house Việt?

Không phải ngẫu nhiên, các đạo diễn xứ Việt vẫn cực kì ưa chuộng thể loại phim erotic (hoặc sensuality).

Tags

Recommended posts for you