Pop, Music & Film

Ana de Armas vào vai Marilyn Monroe trong phim mới của Netflix

Trong khi việc Kim Kardashian diện chiếc váy của Marilyn Monroe đến Met Gala vẫn còn khiến nhiều người xôn xao, một bộ phim mới về huyền thoại sắc đẹp nước Mỹ lại sắp sửa ra đời. Liệu đây chính là năm của Marilyn Monroe?

new york dance pose leisure activities person human dance clothing apparel dress

Recommended posts for you