Pop, Music & Film

Điểm cộng, điểm trừ của Giải thưởng âm nhạc Làn sóng xanh

Hiệu ứng từ khán giả và giới mộ điệu đã khẳng định tính lan tỏa của lễ trao giải Làn sóng xanh, từ đó nói lên nhiều điều về thị trường âm nhạc Việt hiện tại. 

person woman adult female man male formal wear face tie people

Recommended posts for you