Pop, Music & Film

Sự sáo rỗng - công thức “uy tín" của biên kịch “The Glory” Kim Eun Sook

Khi ta vừa tin vào nhân vật, thì những câu thoại kể lể nhắc ta rằng đây là một câu chuyện phi lý khác được viết bởi nhà biên kịch nổi tiếng người Hàn Quốc. Vậy bí mật tạo sức hút của biên kịch Kim Eun Sook là gì? 

Recommended posts for you