Pop, Music & Film

“Candy Necklace” và một lịch sử bị lạm dụng ở Hollywood

“Không kèn không trống”, không một tín hiệu, không lời báo trước, mới đây Lana Del Rey đã cho ra mắt phim ngắn mới nhất cho bài hát “Candy Necklace” trích từ album “Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd”. Không chỉ ấn tượng về mặt hình ảnh, Lana Del Rey cũng đã cài cắm rất nhiều ý nghĩ qua tác phẩm này.

lady person adult male man conversation machine wheel face car

Recommended posts for you