Pop, Music & Film

Cao Thanh Lan: Trong nhạc cổ điển cũng có “thể nghiệm”

Mới đây, đêm diễn “Những phím đàn biết nói” đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. L’OFFICIEL Vietnam cũng đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Cao Thanh Lan để nghe nhiều hơn về những chia sẻ của chị khi thực hiện dự án. 

coat clothing portrait photography person fashion bridal veil wedding gown plastic hood

Recommended posts for you