Pop, Music & Film

Chơi chất chill: 06 phim tài liệu không thể bỏ lỡ tại Liên hoan phim Thời trang Pháp

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện văn hóa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Pháp và Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam sẽ tiếp nối chương trình Mùa 2: Mùa thời trang và Thiết kế bằng sự kiện “Liên hoan phim Thời trang Pháp”.

advertisement poster adult female person woman face head text

Recommended posts for you