Pop, Music & Film

Chơi Chất Chill: Khám phá điện ảnh Ý trong Liên hoan Phim Italia 2023 tại Hà Nội

Thông qua sáu bộ phim nổi bật trải dài từ chính kịch đến hài kịch, trong đó nhiều bộ phim đã giành được giải thưởng tại các liên hoan phim danh giá, LHP Italia 2023 sẽ khắc họa xã hội hiện đại của Italia trước những thách thức mới đồng thời cố gắng kết nối và duy trì truyền thống lâu đời của mình.

adult female person woman advertisement poster file qr code cross face

Recommended posts for you