Pop, Music & Film

Chủ nhân tượng Oscar, “quốc bảo” điện ảnh Nhật xác nhận xuất hiện tại LHP Quốc tế TP.HCM

Trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, đã có rất nhiều khách mời danh giá không chỉ ở Việt Nam mà còn đến từ Quốc tế hội tụ.

photography adult male man person face head portrait

Recommended posts for you