Pop, Music & Film

Cillian Murphy - Từ "con chiên ngoan đạo" đến chủ nhân tượng Oscar ở tuổi 47

Diễn viên xứ Ireland là trường hợp điển hình cho câu nói "gừng càng già càng cay", với bề dày sự nghiệp gần 30 năm lắm thăng trầm.

head person face hat adult male man smoke female woman

Recommended posts for you