Pop, Music & Film

Đạo diễn Đặng Nhật Minh và cái nhìn mới về Hà Nội

Đạo diễn Đặng Nhật Minh từng nói, “tôi mong những người làm điện ảnh trẻ sẽ có nhiều hơn nữa những bộ phim về thân phận con người, về dân tộc để có sức hấp dẫn lớn hơn." Phim của ông đã đang điền tiếp vào những khoảng trống tâm tư, những thắc mắc về căn tính người Việt, gửi gắm tới nhiều thế hệ trẻ. 

cinema person people crowd face head accessories glasses audience

Recommended posts for you