Pop, Music & Film

Dịch giả Thảo Lâm: “Dịch sách là một công việc âm thầm và khó nhọc, đôi khi vắt kiệt não”

Chị Lâm Đặng Cam Thảo là một Biên tập viên với nhiều kinh nghiệm làm việc trong ngành truyền thông và xuất bản. Đồng thời chị còn là một dịch giả quen thuộc với độc giả Việt Nam với tên gọi Thảo Lâm.

shelf furniture book person human bookcase

Tags

Recommended posts for you