Pop, Music & Film

“CITOPIA" của Phùng Khánh Linh: 10 xúc cảm yêu trong thành phố hoa lệ

Dễ cảm thụ, mà không chung chung. Trong album “CITOPIA", Phùng Khánh Linh đã “kiến trúc" nên những âm thanh thành thị, và những dư âm đa tầng trong không gian ấy. Lựa chọn thể loại City Pop, Phùng Khánh Linh khẳng định mong muốn dung hoà giữa sáng tạo, thể nghiệm trong âm nhạc với nhu cầu của khán giả. 

flower arrangement flower woman adult female person flower bouquet ring necklace smile

Recommended posts for you