Pop, Music & Film

Thành công của "golden hour" và cách Jvke tiếp cận khán giả qua TikTok

"Golden hour" không chỉ "nhanh nổi, nhanh chìm" trên TikTok, bài hát còn trụ khá lâu trên các BXH âm nhạc. Chính “hoàng tử ballad” Soobin cũng thừa nhận anh đã nghe đi nghe lại bài hát này. “Golden hour" có điểm gì thú vị mà trở nên nổi tiếng và giữ sức sống lâu đến vậy? 

head person face flower plant daffodil portrait photography

Recommended posts for you