Pop, Music & Film

Dương Tử Quỳnh có bài phát biểu truyền cảm hứng tại Kering Women in Motion Awards 2023

Dương Tử Quỳnh đã được Kering và Festival de Cannes trao tặng Giải thưởng Women in Motion 2023. Kể từ khi ra mắt vào năm 2015, Giải thưởng Women in Motion được dành để tôn vinh và tôn vinh những người phụ nữ trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật có tầm nhìn và sự sáng tạo giúp thúc đẩy sự phát triển.

face head person photography portrait happy smile formal wear clapperboard

Recommended posts for you