Pop, Music & Film

EP "Thông minh cho đến khi yêu": Luna Đào viết gì khi viết nhạc về người cũ?

“Bản thân tôi luôn có cái nhìn thiện chí về tập thể người yêu cũ. Tôi tin rằng họ còn mong chờ tôi nhắc đến trong các bài hát của mình” - Luna Đào chia sẻ. 

brick face head person photography portrait adult female woman finger

Recommended posts for you