Pop, Music & Film

“Eternal Sunshine”: Mừng bạn đến với kỷ nguyên mới của Ariana Grande

Kết hợp với phù thủy tạo hit Max Martin, “eternal sunshine” không thể nghi ngờ chính là album thống nhất và hấp dẫn nhất của nữ ca sĩ từ trước đến nay.

face head person photography portrait body part finger hand neck

Recommended posts for you