Pop, Music & Film

#FurryLove: Chân dung thú cưng trên màn ảnh, từ 1918 đến nay

Điện ảnh đã vẽ nên bức chân dung về thú cưng như thế nào trong suốt chiều dài lịch sử của nó? Hãy cùng theo dõi qua những bộ phim tiêu biểu dưới đây. 

Recommended posts for you