Pop, Music & Film

Grammy 2024: Taylor Swift lập kỷ lục, Miley Cyrus có kèn vàng đầu tiên

Kết quả Grammy lần thứ 66 tuy gây ra một số tranh cãi nhưng vẫn tạo nên nhiều dấu mốc đáng nhớ với sự góp mặt của nhiều tên tuổi gạo cội trong ngành. 

head person face adult female woman happy formal wear laughing dress

Recommended posts for you