Pop, Music & Film

Grammy 2024: SZA dẫn đầu danh sách đề cử, album của Ngọt cũng góp mặt

Không phải Taylor Swift, SZA mới là người dẫn đầu với 9 đề cử. Theo sát phía sau là Phoebe Bridgers với 7 đề cử, cùng Boygenius, Victoria Monet và nhà sản xuất Serban Ghenea. Album "Gieo" của Ngọt xuất hiện ở hạng mục "Thiết kế bìa hoặc phiên bản giới hạn đặc biệt tốt nhất".

person swimming water water sports outdoors sea clothing shorts art collage

Recommended posts for you