Pop, Music & Film

Hoàng Dũng, Phúc Du và Tiên Cookie: Họ đang "lạc thời" khi viết nhạc tình?

Mặc kệ xu hướng và sức sáng tạo của Gen Z trong dòng chảy nhạc Việt, bộ 3 Tiên Cookie, Hoàng Dũng và Phúc Du có vẻ kiên định với chất ngôn tình có phần cũ kỹ trong bài hát mới ra mắt “Đứa nào làm em buồn?". 

person human glasses accessories accessory clothing apparel

Recommended posts for you