Pop, Music & Film

HyunA nói về album mới Attitude: "Đã đến lúc tôi vượt ranh giới nghệ thuật của mình"

HyunA không ngừng làm mới bản thân trong suốt 17 năm hoạt động nghệ thuật. Cô vừa cho ra mắt album Attitude mang nguồn năng lượng tươi mới trong giọng hát. 

face head person photography portrait adult female woman finger accessories

Recommended posts for you