Pop, Music & Film

IU là ngôi sao bận rộn nhất Kpop đầu năm: lưu diễn quốc tế, ra MV cùng thành viên BTS

Vừa phát hành MV "Love wins all" kết hợp cùng V (BTS), kế đến, IU tiết lộ chuyến lưu diễn quốc tế trong năm 2024. Chỉ mới là tháng đầu năm, danh hiệu ngôi sao hoạt động tích cực nhất chắn hẳn dành cho IU. 

face head person photography portrait formal wear suit adult bride woman

Recommended posts for you