Pop, Music & Film

Jisoo BLACKPINK cuối cùng sẽ khởi đầu sự nghiệp âm nhạc solo?

Với tất cả mong chờ và thậm chí cả tranh cãi trong fandom về phân biệt đối xử dành cho Jisoo, đến nay, công ty đã úp mở về hoạt động sắp tới của chị cả BLACKPINK. Và rất có thể, đó sẽ là một album solo. 

dress evening dress formal wear portrait person black hair woman adult female fashion

Recommended posts for you