Pop, Music & Film

Kaity Nguyễn: "'Người vợ cuối cùng' là cảm hứng cho mình tìm về văn hóa Việt"

"Bà nội Kaity sợ con cháu ở Mỹ sẽ mất đi cơ hội hiểu về nền văn hóa Việt. Qua hành trình điện ảnh của Kaity, đặc biệt là trong 'Người vợ cuối cùng', bà hãnh diện khi Kaity là tấm gương để các em tò mò về văn hóa Việt. Đó như một cách tự nhắc nhở: mình là người Việt." - Kaity Nguyễn 

accessories earring face head neck person adult female woman portrait

Recommended posts for you