Pop, Music & Film

#HIFF2024: Gương mặt đại diện Kaity Nguyễn đồng hành cùng 14 đại sứ truyền thông

Bộ ảnh gương mặt đại diện và 14 Đại sứ truyền thông đánh dấu màn hợp tác của L’OFFICIEL Vietnam và LHP Quốc tế TP.HCM (HIFF), qua đó, L’OFFICIEL muốn đề cao sự giao thoa giữa thời trang và điện ảnh.

formal wear dress people person adult female woman suit evening dress groupshot

Recommended posts for you