Pop, Music & Film

Kết hợp rap và nhạc giao hưởng, "Đen không nghĩ điều mình làm to tát"

"Chú tâm, cần mẫn, và nhiệt huyết. Đen muốn dùng 3 từ này để nói về dàn nhạc ngày hôm đó. Họ đã chơi nhạc bằng sự tâm huyết lớn lao cho dòng nhạc này." - Rapper Đen Vâu chia sẻ sau dự án "dongvui harmony". 

person man adult male glasses concert indoors group performance microphone auditorium

Recommended posts for you