Pop, Music & Film

L'HIT MAKER #1 - Hứa Kim Tuyền và lý tưởng đưa nhạc Việt ra thế giới

Để mở đầu series bài viết tiết lộ “bí thuật tạo hit" của thế hệ songwriter - composer thế hệ mới, chắc chắn rằng, không có cái tên nào xứng đáng hơn Hứa Kim Tuyền. 

coat jacket blazer suit formal wear person man adult male tie

Recommended posts for you