Pop, Music & Film

L'HIT MAKER #16 - Orange: “Để trở thành một nghệ sĩ, tài năng và giọng hát là chưa đủ"

Orange ra nhạc không rầm rộ, nhưng đủ thu hút với những người thật sự muốn lắng nghe. Không nhiều nghệ sĩ trẻ chọn lối sáng tác kiểu storytelling bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt như Orange, bằng chứng là bài nhạc “A red flag”, hay những sáng tác lấy nước mắt người xem như “Gặp lại khi ta 60”, “Bát cơm mặn”.

body part finger hand person photography clothing dress face head

Recommended posts for you