Pop, Music & Film

L’Hit Maker #17: Câu chuyện về album “Loi choi” và “phòng thu di động” của Itsnk

Nếu được trao giải, có lẽ Itsnk sẽ là "nhà sản xuất âm nhạc di động nhất" trong chuỗi L'HIT MAKER. 

Recommended posts for you