Pop, Music & Film

L'HIT MAKER #6 - Khắc Hưng: “Âm nhạc là cả cuộc đời!”

Bước qua tuổi 30, Khắc Hưng đã dành nửa cuộc đời cho âm nhạc. Nhưng dường như tất cả vẫn chưa đủ. Năng lượng lẫn sức sáng tạo trong anh vẫn dồi dào. Thậm chí, Khắc Hưng còn muốn dành cả cuộc đời để tiếp tục cống hiến cho âm nhạc, khai phá những mảnh đất khác chứ không chỉ dừng lại ở danh xưng hit-maker.

finger hand person body part photography jacket coat clothing portrait face

Tags

Related Articles

Recommended posts for you