Pop, Music & Film

L'OFFICIEL CINEMATIC 2022: Kaity Nguyễn, mỹ nhân thế hệ Z đa nhiệm

Sau 5 năm hoạt động nghệ thuật, nhiều giới hạn mà Kaity Nguyễn tự tạo cho mình dần được phá bỏ. 

Recommended posts for you