Pop, Music & Film

“Lắng” lòng với 10 EP hay nhất làng nhạc Việt 2023

Không chỉ là năm thành công của các album, mà 2023 còn nổi bật với nhiều EP được cho ra mắt. Từ những dự án dùng để “đo lường” phản ứng khán giả đến các sản phẩm đánh dấu thời điểm trở lại… Sự phong phú của định dạng này là một tín hiệu tương đối khả quan cho âm nhạc Việt, khi các nghệ sĩ ngày càng năng động và chọn đúng được “điểm rơi” cho tác phẩm của mình.

adult female person woman microphone male man glasses necklace group performance

Recommended posts for you