Pop, Music & Film

Lily Collins trở lại với “Emily ở Paris” mùa hai

Hãy nâng ly rượu mừng vì “Emily ở Paris”, dự án phim mới nhất của Lily Collins, sẽ trở lại với mùa hai và chắc chắn sẽ không gì ngoài “ringarde”.
clothing apparel evening dress robe gown fashion person human

Tags

Recommended posts for you