Pop, Music & Film

#LOCinematic: Tom Ford, kẻ đơn độc

“Nếu ai đó cần biết bất cứ điều gì về tôi hoặc tôi là một con người như thế nào hay tôi quan tâm đến điều gì, hãy xem bộ phim đó [A Single Man - PV], bởi vì mọi thứ về tôi đều có trong phim,” Tom nói về lần đầu làm đạo diễn của mình.

shoe high heel adult male man person female woman coat suit

Recommended posts for you