Pop, Music & Film

"Marry My Husband": Sức hút đến từ sự phi lý nhưng... thực tế

Gây tranh cãi trái chiều từ những tập phát sóng đầu tiên, không phủ nhận sức hút của "Marry My Husband" tại khắp diễn đàn và không gian mạng phần nào giúp nó gặt hái lượng người xem kỷ lục.

formal wear adult female person woman dress suit blazer male man

Recommended posts for you