Pop, Music & Film

Phim tiểu sử: "Xào nấu" sự thật sao cho vừa?

Mặc dù tính chất chủ quan trong phim tiểu sử được ghi nhận, thì sự kịch tính hóa một cách thái quá, thao túng sự thật được ví là "tội ác" thường thấy trong thể loại phim này. 

person human microphone electrical device guitar musical instrument leisure activities sitting crowd

Recommended posts for you