Pop, Music & Film

Miley Cyrus và Những hình bóng cũ

Không kèn không trống, một trong những biểu tượng lớn của Disney vừa quay trở lại với single “Used To Be Young”. Đây không hẳn là ca khúc bình thường, mà là bài hát tri ân cho con người cũ mà nữ ca sĩ đã từng trở thành.

costume person blonde face head portrait adult female woman bride

Recommended posts for you