Pop, Music & Film

Nếu đã yêu "Extraordinary Attorney Woo", đừng bỏ qua 5 bộ phim sau về bệnh nhân tự kỷ!

Nếu đã phải lòng cô luật sư đáng yêu trong Extraordinary Attorney Woo, bạn sẽ yêu thích năm bộ phim sau khắc họa đa dạng về muôn mặt cuộc sống của bệnh nhân tự kỷ.

person human sunglasses accessories accessory clothing apparel electronics computer

Tags

Recommended posts for you