Pop, Music & Film

Ngôi sao Lee Jung-jae của Squid Game: Ngoài đời cũng "rất gì và này nọ"

Thảm bại và đầy khắc khổ trong Squid Game, ít ai biết, ngoài đời Lee Jung Jae, ngôi sao nam chính của series Netflix... có cuộc sống hoàn hảo và vẻ ngoài "rất gì và này nọ"
person human tie accessories suit coat overcoat clothing face man

Recommended posts for you