Pop, Music & Film

Nhạc cổ điển từ Tây sang Đông: Giao thoa hay chệch pha?

Kẻ la ó phản đối Hip-hop không thể sánh ngang với Classic, người nhiệt liệt cổ vũ... Nhìn vào thị trường Bắc Mỹ, nhạc cổ điển đã từng len lỏi vào dòng chảy thời đại, nhưng chỉ được dùng như một chất liệu để "làm mới" vì Classic vốn dĩ vẫn là những cấu trúc không dễ gì phá... phách!

lighting man adult male person people performer

Recommended posts for you