Pop, Music & Film

Nhạc Trịnh, từ đó, về sau, vì sao mà mãi yêu hoài?

Hỏi ai còn nhớ Bống bồng ơi của Hồng Nhung, nàng thơ âm nhạc cuối cùng của Trịnh Công Sơn, dưới hình ảnh nhỏ bé không thể quên của chiếc băng cuộn tròn? Đấy có lẽ cũng là một trong những lần cuối cùng, băng cassette trở thành kỷ vật đi vào quá vãng. 

person human glasses accessories accessory drawing art

Related Articles

Recommended posts for you