Pop, Music & Film

Pharrell, Tilda Swinton và dàn sao khách mời xuất hiện trong loạt podcast mới của Chanel

Đâu là điểm chung giữa Pharrell, Keira Knightley, Tilda Swinton và Edward Enninful? Tất cả họ đều là khách mời xuất hiện trong loạt podcast hấp dẫn mới của Chanel, có tên là Chanel Connects, nhằm hợp nhất những người sáng tạo từ các lĩnh vực khác nhau cùng thảo luận về văn hóa trong tương lai.
clothing apparel person human sleeve suit coat overcoat

Tags

Recommended posts for you