Pop, Music & Film

#PrideMonth: Những hình ảnh đáng nhớ trong "cuộc diễu hành cầu vồng" khắp thế giới

Những cuộc diễu hành hay lễ hội dành cho cộng đồng LGBTQ+ được tổ chức thường niên vào tháng 6 để tưởng nhớ đến cuộc bạo động Stonewall - một sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh cho quyền lợi của người LGBT, đồng thời biểu dương văn hóa LGBT. Trong bộ ảnh bên dưới, mời bạn cùng nhìn lại những khoảnh khắc tự hào nhất trong các cuộc "diễu hành cầu vồng".

enjoyment:cb2 festivity:cb2 african-american ethnicity:cb3 ethnic diversity:cb2 group of people:cb3 gay male:cb3 caucasian ethnicity:cb3 political and social issues:cb2 urban scene:cb2 partially nude:cb2 gay rights:cb2 outdoors:cb2 celebrating:cb3 latin american and hispanic ethnicity:cb3 american:cb3 fire escape:cb3 city:cb2 pride parade:cb2 manhattan:cb2 person human skin back clothing apparel sport sports

Recommended posts for you