Pop, Music & Film

Rạp phim tháng 4 có "bùng nổ"?

Hiếm khi khán giả trong nước được lựa chọn các tác phẩm chiếu rạp thỏa thích như mùa phim tháng 4, với ba phim nội địa và năm tác phẩm đến từ Hollywood, Hàn Quốc, Đài Loan...

Recommended posts for you